Tag Archives: #OccupationNoMore

#Stand With Palestine

Vi (Arbeiderfilmfestivalen/NLFF, dotLeft) fordømmer med våre sterkeste ord og handlinger den alvorlige urettferdigheten, den nådeløse bombingen, krigsforbrytelsene, tvangsmigrasjonen, ulovlig landfangst, direkte apartheid og nybyggerkoloni praktisert ustraffet av Israel (med USA og støtte fra europeiske stater, inkludert Norge) på Palestinas folk og land.

Vi fordømmer med våre sterkeste ord og handlinger norske mediers dobbeltmoral når det gjelder å rapportere bakkerealiteter, analyser og produksjonsnarrativ som maler de virkelige undertrykte (Palestina og dets folk) som terrorister, og sikrer at det kun er sympati for den virkelige undertrykkeren (stat Israel).

I virkeligheten er det en hvilken som helst stat som kan kutte forsyningen av vann, mat og medisinske forsyninger til en annen befolkning ved å trykke på en bryter i dets koloniale maskineri, med rette bør kalles ut for sin terror og alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Vi støtter med det sterkeste av våre ord og handlinger retten til folket i Palestina i deres kamp for frihet fra kolonistaten Israel. Vi krever at Norge og norske medier dropper sin dobbeltmoral og reiser seg og lever opp til sine påstander om å være fredens fyrtårn.

Det kan ikke bli fred uten rettferdighet.
Det kan ikke være rettferdighet uten frihet.
Det kan ikke være frihet uten tilbaketrekning av kolonisatoren.

Handala and opprinnelig skisse av Naji al-Ali. Illustrasjon med Handala og Vær varsom plakaten er utgitt av våre  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Creative Commons lisens.