Vil du samarbeide med oss?? // Looking for collaborations?

Kontakt // Contact : dotleft@protonmail.com

Våre Partnere // Our Partners

STØTT GJERNE FESTIVALEN !

Hvis du eller din organisasjon ønsker å støtte festivalen, er det mulig å donere et hvilket som helst beløp, så vel som å gå inn som partner. Som partner tilbyr vi en pakke med mulighet til å bli sett i festivalprogrammet, på plakater, nettsider og i sosiale medier, samt før filmvisninger med en kortere informasjonsfilm.

SUPPORT THE FESTIVAL !

If you or your organisation wants to support the festival, it is possible to donate any amount as well as to enter as a partner. As a partner we offer a package with the opportunity to be seen in the festival program, on posters, website and in social media, as well as before film screenings with a shorter information film.

VIPPS: 712448
Arbeiderfilmfestivalen · dotLeft

SYNLIG PÅ FESTIVALEN

Vi ønsker partnere og andre organisasjoner (som opererer innenfor en bred arbeiderbevegelse) velkommen til å delta med informasjonstabell under festivalen.

VISIBLE AT THE FESTIVAL

We welcome partners and other organisations (that operates within a broad labour movement) to attend with information table during the festival.