Om dotLeft // About dotLeft

dotLeft er et venstreside orientert mediekollektiv, som ble stiftet i 2020 med formål å —

  • inspirere “left” til å ta kontroll av og drive med sine egne medier
  • få frem “left”-sentrisk multimedia publikasjoner

Gjennom film, bilde og lyd, opplyse og inspirere til mer sosialdemokrati fri fra kapitalisme. Samfunnsendringer kommer gjennom tenking og engasjement – det er vår inspirasjon.

Vi har organisert foreningen vår i Norge, men erkjenner at verdens folk, må stå sammen for å utvikle en likeverdig verden – ikke som i dag en verden basert på utnyttelse av . Derfor er ingen sak og intet område for stort eller for lite for å vekke vår interesse

dotLeft is a left-wing media collective, which was founded in 2020 with the aim of —

  • inspire the "left" to take control of and run their own media
    bring out "left"-centric multimedia publications
  • Through film, image and sound, enlighten and inspire more social democracy free from capitalism. Social change comes through thinking and commitment – that is our inspiration.

We have organized our association in Norway, but recognize that the people of the world must stand together to develop an equal world - not, as today, a world based on the exploitation of . Therefore, no matter and no area is too big or too small to arouse our interest