Om Arbeider Filmfestivalen // About Nordic Labour Film Festival

Nordisk Arbeider Filmfestival (Nordic Labour Film Festival – NLFF)  ble startet i 2017 av filmkollektivet RåFilm i Malmo, Sverige – https://www.nlff.se/om-arbetarfilmfestivalen/

Festivalens arrangør er mediekollektivet dotLeft, og festivalen ble arrangert for førstegang i Norge, 11 – 03. okt 2021 i Bergen.

Nordisk Arbeider Filmfestival er ikke en vanlig filmfestival, det er både filmfestival og plattform for en fremadstormende arbeiderbevegelse. Ved siden av film, så er samtaler og møter for læring fokusområdet, med sikte på å finne nye visjoner og fremtidige samarbeidspartnere/arenaer. 

Vi er Skandinavias eneste arbeiderfilmfestival, p.d. Ved å benytte formatet filmvisning søker vi, å løfte frem viktige spørsmål og få nye perspektiver om arbeiderkamp. 

Nordisk Arbeider Filmfestival har Malmö som knutepunkt, og derfra ønsker man å spre arbeiderfilmer i Norden og globalt, første visningssted i Norge er Bergen.

The Nordic Labor Film Festival (NLFF) was started in 2017 by the film collective RåFilm in Malmo, Sweden – https://www.nlff.se/om-arbetarfilmfestivalen/ .  

The festival is is organized by the film collective dotLeft. It was launched in Norway during October 2021 in Bergen.

Nordic Labour Film Festival is not a regular film festival. We are a meeting point for labour film in the Nordic region as well as a platform for a new workers’ movement. In focus are, beyond labour film, conversations and activities for learning, for finding new visions and for organising. 

We are Scandinavia’s only labour film festival so far, where film as medium is being used to raise important issues and gain new perspectives on labour movement.

With Malmö as a hub, we want to gather and spread labour films in the Nordic countries and globally, the first showing in Norway is Bergen.

Festivalens formål

  • Festivalen er parti uavhengig – men er trygt forankret i arbeiderbevegelsen. 
  • Vi ønsker å nå frem også til de arbeiderne som ikke er organisert med det formål at de vil se nytteverdien av å organisere seg. 
  • Vi ønsker våre partnere og andre organisasjoner (som opererer innenfor hele arbeiderbevegelse) velkommen til å organisere aktiviteter på festivalen. Det kan være seminarer, forelesninger eller møter for deres medlemmer/åpne møter, workshop eller et nettverksmøter, osv. Alle aktiviteter skal publiseres ved festivalens program.
  • Vi ønsker partnere og andre organisasjoner (som opererer innenfor en bred arbeiderbevegelse) velkommen til å delta med stands under festivalen.
  • Vi ønsker å engasjere og promotere lokale filmskapere som lager arbeider relatert filmer.

Objectives of the Festival

  • The festival is a party independent – but is firmly rooted in the labor movement.
  • We also want to reach those workers who are not organized for the purpose that they will see the usefulness of organizing.
  • We welcome our partners and other organizations (which operate within the entire labor movement) to organize activities at the festival. It can be seminars, lectures or meetings for their members / open meetings, workshops or a network meeting, etc. All activities must be published at the festival’s program.
  • We welcome partners and other organizations (which operate within a broad labor movement) to participate with stands during the festival.
  • We want to engage and promote local filmmakers who make labour-centric films.