Festivalen 2021, Bergen // The festival 2021, Bergen

Sted: Bergen Hovedbiblioteket, Auditorium

OBS:: Gratis Inngang!! Ingen påmelding, siden koronarestriksjonene er opphevt fra 25.sep kl 16:00!


Det viktigaste just nu är att må dåligt

What’s Important Now Is To Feel Bad, film still, Eric Rusch as Job Centre manager in front of a whiteboard.
Det viktigaste nu är att må dåligt, filmstill, Eric Rusch som arbetsförmedlare framför whiteboard.

Under et obligatorisk informasjonsmøte for arbeidsledige avslører det vennlige ansiktet til et latterlig, kafafisk byråkrati sannheten bak arbeidsledigheten.

Kortfilm | 5 min | Regissør: Björn Perborg | 2018 | Språk: svensk | Teksting: engelsk

During a compulsory information meeting for unemployed people, the friendly face of a ridiculous, Kafkaesque bureaucracy exposes the truth behind unemployment.

Short film | 5  min | Director: Björn Perborg | 2018 | Language: Swedish | Subtitles: English

8 timars arbetsdag

Eight-hour Day, film still, Björn Perborg with shopping cart.
8 timmars arbetsdag, filmstill, Björn Perborg med kundvagn.

Hvis du skal gjøre alt som anbefales, for eksempel sove åtte timer hver natt, lag din egen mat og velg din pensjonskasseinvestering aktivt. Det er et underskudd på 1 time og 11 minutter hver dag. Og dette er enda før du har begynt å jobbe 8 timer om dagen fem dager i uken. Denne filmen utforsker hvorfor det aldri er nok tid til de tingene de fleste av oss anser som viktige, som arbeid, skole eller kjærlighet og familieliv.

Kortfilm | 3 min | Regissør: Björn Perborg | 2017 | Språk: svensk | Teksting: engelsk

If you are to do everything that is recommended, for example sleep eight hours every night, cook your own food and actively choose your pension funds investment. There is a deficit of 1 hour and 11 minutes every day. And this is even before you’ve started working 8 hours a day five days a week. This film explores why there is never enough time for those things most of us consider important, like work, school or love and family life.

Short film | 3  min | Director: Björn Perborg | 2017 | Language: Swedish | Subtitles: English

Arbetarmakt

Filmen følger en bevegelse som var veldig sterk i hele Europa, på slutten av 1960 -tallet, spesielt i Italia, der arbeidsmetodene til de institusjonelle, ofte "sovjetiske", store fagforeningene og det oppadgående samarbeidet ble radikalt satt i tvil. Spontant ble det dannet "basiskomiteer" CUB (Comitati Unitari di Base) ved samlebåndene i fabrikkene, som direkte på stedet og med direkte demokrati formulerte sine konkrete problemer og ideologiske utfordringer. Bevegelsen førte til store endringer i forhandlingslivet og ga blant annet rett til politiske møter i arbeidstiden, uten lønnstrekk.

Dokumentar | 29 min | Regissør: Carl Henrik Svenstedt og Stefania Svenstedt | 1969 | Språk: Italiensk | Teksting: svensk

The film follows a movement which was very strong throughout Europe, in the late 1960s, especially in Italy, where the working methods of the institutional, often “Soviet”, large trade unions and upward cooperation were radically questioned. Spontaneously, “base committees” CUB (Comitati Unitari di Base) were formed at the assembly lines in the factories, which directly on the spot and with direct democracy formulated their concrete problems and ideological challenges. The movement led to major changes in the bargaining life and gave, among other things, the right to political meetings during working hours, without salary deductions.

Documentary | 29  min | Director: Carl Henrik Svenstedt and Stefania Svenstedt  | 1969 | Language: Italienska | Subtitles: Swedish

Skyll dig självskolan

Den mest ubehagelige PowerPoint -presentasjonen i verden. Microsoft Clipart -bilder illustrerer "de nye tankene", og beskriver overføringen av sosialt ansvar fra samfunnet til enkeltindivider. Vi kaller det skyldskifte.

Kortfilm | 3 min | Regissør: Björn Perborg | 2004 | Språk: svensk | Teksting: engelsk

The most unpleasant PowerPoint presentation in the world. Microsoft Clipart images illustrate ‘the new thoughts’, outlining the transfer of social responsibilities from society to single individuals. We call it blame shifting.

Short film | 3  min | Director: Björn Perborg | 2004 | Language: Swedish | Subtitles: English

2-2-2025

Corona -pandemien i kombinasjon med oppsigelse av mange leger har påvirket det svenske medisinske systemet negativt. En liten sci-fi om konsekvensene av Corona-pandemien.

Kort dokumentar | 12 min | Regissør: Estelle Martinson | 2020 | Språk: svensk | Teksting: ingen

The Corona Pandemic in combination with the dismissal of many doctors has negatively affected the Swedish medical system. A short sci-fi about the consequences of the Corona Pandemic.

Short documentary | 12 min | Director: Estelle Martinson | 2020 | Language: Swedish | Subtitles: none

Ultraviolence

Kampene for rettferdighet av familier til mennesker drept av politi i Storbritannia. En gripende og politisk refleksjon over motstand som fanger brutalitet, traumer og ubarmhjertig fightback av dem som ikke vil være tause om statsvold.

Dokumentar | 75 min | Regissør: Ken Fero | 2020 | Språk : Engelsk

The struggles for justice by families of people killed by police in the UK. A poignant and political reflection on resistance capturing the brutality, trauma and relentless fightback of those who will not be silent about state violence.

Documentary | 75 min | Director: Ken Fero | 2020 | Language: English

Kortfilm som tematiserer fattigdom, utenforskap og psykisk helse, delvis basert på egne erfaringer.

Kortfilm | 30 min | 2021 | Regissør: Kaisa A. Hansen-Suckow | Språk: Norsk

Then the question is; could they really afford it before too? Short film that thematizes poverty, exclusion and mental health, partly based on own experiences.

Short film | 30 mins | 2021 | Director: Kaisa A. Hansen-Suckow | Language: English

The Women's Strike Continues

Film om kampen for kvinner som jobber i kommunale barnehager og barnehager i Poznań (Polen). De kjemper for lønn og bedre vilkår for seg selv og barna.

Dokumentar | 49 min | 2018 | Regissør: Magda Malinowska | Språk: polsk | Teksting: engelsk

Film about the struggle of women who work in municipal kindergartens and nurseries in Poznań (Poland). They fight for living wages and better conditions for themselves and the kids.

Documentary |49 min | 2018 | Director: Magda Malinowska | Language: Polish | Subtitles: English

The Worker's Cup

Inne i Qatars arbeidsleirer konkurrerer afrikanske og asiatiske arbeidsinnvandrere som bygger anleggene i VM 2022 i en egen fotballturnering

Dokumentar | 92 minutter | 2017 | Regissør: Adam Sobel | Teksting: engelsk

nside Qatar’s labor camps, African and Asian migrant workers building the facilities of the 2022 World Cup compete in a football tournament of their own.

Documentary | 92 mins | 2017 | Director: Adam Sobel | Subtitles: English

Hyvling

På Pågatåg -togene i Skåne har SEKO Union kjempet mot løndumping, underbud i offentlige anskaffelser og trukket nødbremsen da tillitsvalgte ble truet.
I høst fikk togpersonalet et ultimatum - godta redusert lønn og arbeidstid eller få sparken, og dette førte til en stor kampanje midt i pandemireglene å følge.

Talat Bhat er en dokumentarist og en del av Film Collective RåFILM, Malmö, Sverige og prosjektleder for Nordic Labor Film Festival.

Dokumentar |20 minutter | Regissør: Talat Bhat | Språk: Engelsk

On the Pågatåg trains in Skåne, SEKO Union has fought against wage dumping, undercutting in public procurement and pulled the emergency brake when union representatives were threatened.In the autumn, the train staff received an ultimatum - accept reduced wages and working hours or get fired and this led to big campaign in the middle of pandemics rules to follow.

Talat Bhat is a documentary filmmaker and part of Film Collective RåFILM, Malmö, Sweden and Project leader for Nordic Labour Film Festival.

Documentary | 20 mins | Director: Talat Bhat | Language: English

Kill the Rich

Kill the Rich - Melina Tranulis

To personer diskuterer hvorvidt en verden, hvor hver dag det rikeste mennesket på kloden døde, hadde vært en utopi.

Alexander Armas Kereklidis Turpin er kjent for sitt arbeid med Generation Mars (2016), Bloggbrudar (2015) og Sergey (2016).

Kortfilm |16 minutter | Regissør: Alexander Kereklidis Turpin | Språk: Norsk

A couple is debating whether a world in which each day, the richest person would die, would be an utopia.

Alexander Armas Kereklidis Turpin is known for his work on Generation Mars (2016), Bloggbrudar (2015) and Sergey (2016).

Short film | 16 mins | Director: Alexander Kereklidis Turpin | Language: Norwegian