Work in Progress: “Sulis” + panel samtale

«Sulis» handler om en av de viktigste arbeidskampene i norsk industrihistorie. Det er denne kampen fra kobbergruvearbeiderne som etablerte konseptet 8-timers arbeidstid, tariffavtaler, osv i Norge. Det var her fagforeningene startet, i et industrieventyr med enorme klasseforskjeller.

I 1907 gjorde gruvearbeiderne i Sulitjelma i Fauske kommune i Nordland opprør mot grådige gruveeiere. Det er en av de viktigste arbeiderkampene i norsk industrihistorie. Historien fra Sulitjelma handler blant annet om kampen for en tariffavtale, 8-timers arbeidsdager og rettigheter. Ifølge SF Studios er Sulis den største uavhengige norske produksjonen noensinne.
In 1907, the miners in Sulitjelma in Fauske municipality in Nordland rebelled against greedy mine owners. It is one of the most important labor struggles in Norwegian industrial history. The story from Sulitjelma is, among other things, about the fight for a collective agreement, 8-hour working days and rights. According to SF Studios, Sulis is the biggest independent Norwegian production ever.

PANEL

Kristoffer Åsheim Johansen

Prosjektleder i Storyline NOR. Executive Producer og Location Manager for spillefilmen Sulis, som er den største filmen noensinne laget av et nord norsk selskap. Storyline NOR står bak flere film og serieproduksjoner, og er aktuell med Kampen om Narvik og Sulis på kino.

Amund Losen Moholdt

Anleggssekretær Sør-Vest, Norsk Arbeidsmandsforbund, som ble stiftet av vei- og anleggsarbeidere i 1895, og er LOs eldste forbund. NAF har hele veien organisert den norske anleggsarbeideren og gruvearbeideren. Norsk Arbeidsmandsforbund sendte agitatorer flere ganger til Sulitjelma, for å organisere de ansatte ved det som var datidens nest største arbeidsgiver.

Isak Lekve

Sosiolog og tilknyttet kunnskapssenteret De Facto. I 2021 ga han ut boka Streik. Eller hemmeligheten bak den norske modellenManifest forlag

Royla Henrik Eriksen (ordstyrer)

Styreleder, dotLeft.

01.10.2022 15:15 60 mins
Nils Gaup
Norwegian
mins