Ultraviolence

08.05.2024, kl.18:00
Bergen hovedbiblioteket

Kampene for rettferdighet av familier til mennesker drept av politi i Storbritannia. En gripende og politisk refleksjon over motstand som fanger brutalitet, traumer og ubarmhjertig fightback av dem som ikke vil være tause om statsvold.
The struggles for justice by families of people killed by police in the UK. A poignant and political reflection on resistance capturing the brutality, trauma and relentless fightback of those who will not be silent about state violence.

Filmvisning vil bli etterfulgt av en diskusjon rundt temaet for filmen.

Film screening will be followed by a discussion around the topic of the film

08.05.2024 18:00 75 mins
Ken Fero
2020
English
English
75 mins