Short film: Francis

Francis og ni andre vestafrikanere reiser til Sverige for å jobbe som treplantere. De håper å kunne tjene penger til familiene sine. Når de endelig ankommer, blir de sittende fast, men Francis nekter å akseptere situasjonen.
Francis and nine other west Africans travel to Sweden to work as tree planters. They hope to be able to earn money for their families. Upon finally arriving they get stuck, but Francis refuses to accept the situation.
02.10.2022 14:30 30 mins
Ahmed Abdullahi
2016
English
Swedish
31 mins