Film: 9to5 – story of a movement

Norgespremiere på dokumentaren 9to5: story of a movement – historien om aktivistene som forvandlet arbeidsforholdene for sekretærer i USA på begynnelsen av 70-tallet.

Da Dolly Parton sang «9 til 5», gjorde hun mer enn bare å kaste lys over skjebnen til amerikanske arbeiderkvinner. Parton sang den sanne historien om en bevegelse som startet med 9to5, en gruppe Boston-sekretærer på begynnelsen av 1970-tallet. Målene deres var enkle – bedre lønn, flere avansementmuligheter og slutt på seksuell trakassering – men deres ukonvensjonelle tilnærming tiltrakk pressen og skammet sjefene deres til å endre seg.
When Dolly Parton sang “9 to 5,” she was doing more than just shining a light on the fate of American working women. Parton was singing the true story of a movement that started with 9to5, a group of Boston secretaries in the early 1970s. Their goals were simple—better pay, more advancement opportunities and an end to sexual harassment—but their unconventional approach attracted the press and shamed their bosses into change.
30.09.2022 19:00 90 mins
Julia Reichert, Steven Bognar
2019
English
Swedish
89 mins