Collaborate

Støtt gjerne festivalen!

Hvis du eller din organisasjon ønsker å støtte festivalen, er det mulig å donere et hvilket som helst beløp, så vel som å gå inn som partner. Som partner tilbyr vi en pakke med mulighet til å bli sett i festivalprogrammet, på plakater, nettsider og i sosiale medier, samt før filmvisninger med en kortere informasjonsfilm.

Support the festival

If you or your organisation wants to support the festival, it is possible to donate any amount as well as to enter as a partner. As a partner we offer a package with the opportunity to be seen in the festival program, on posters, website and in social media, as well as before film screenings with a shorter information film.

VIPPS - 712448

Arbeiderfilmfestivalen - dotleft

Synlig på festivalen

Vi ønsker partnere og andre organisasjoner (som opererer innenfor en bred arbeiderbevegelse) velkommen til å delta med informasjonstabell under festivalen.

Visible at the festival

We welcome partners and other organisations (that operates within a broad labour movement) to attend with information table during the festival.